Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H Επιχείρηση Φλούδας Δημήτριος & Σία Ε.Ε. ιδρύθηκε στις 12/03/2008 με έδρα στην περιοχή της Άρτας και αντικείμενο το Χονδρικό εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων στην ευρύτερη τοπική αγορά. Η επιχείρηση είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των προϊόντων Lamberts για όλη την Βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, Αιτολωακαρνανία, Ιόνια Νησιά, Γρεβενά).

Οι εταίροι της επιχείρησης ασχολούνται από το 2008 με το αντικείμενο και έχουν αποκομίσει σημαντική γνώση και εμπειρία. Αξιοποιώντας τη γνώση, την πολύχρονη εμπειρία, την αποδοχή των προιόντων από την αγορά και την αγάπη τους για το αντικείμενο έχουν εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οργάνωση και την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης. Στόχος είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη ελληνική αγορά καθώς και σε αγορές του εξωτερικού που ενδιαφέρονται για τα προιόντα αυτά.
Η επιχείρηση στοχεύει στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών προς τους πελάτες της το οποίο θα περιλαμβάνει:

Επιλογή και διάθεση προιόντων υψηλής ποιότητας.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης προς τους πελάτες της. Ενέργειες για την διείσδυση στην ευρύτερη ελληνική αγορά καθώς και σε αγορές του εξωτερικού.